Bilansvar

Bilansvarsloven regulerer i hvilke tilfeller det inntrer erstatningsrett i forbindelse med skader som «motorvogner gjer». Alle vanlige motorvogner som biler, motorsykler, snøscootere, mopeder, og i noen grad også elsykler og elsparkesykler, er omfattet. Det er forsikringsplikt for motorvogner. Når det oppstår skade som følge av at motorvogner er innblandet, er det derfor et eller flere forsikringsselskap som trer inn for å forestå erstatningsoppgjøret. Forsikringsselskapet dekker også rimelige og nødvendige advokatutgifter.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!