Erstatning

Er du blitt skadet etter vold, på jobb, i en bilulykke, ved feilbehandling i helsevesen, mobbing eller annen svikt fra offentlige myndigheter eller andre? Du vil da kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskap eller en offentlig erstatningsordning. Du kan ha krav på utbetalinger under forsikringer, for eksempel en ulykkesforsikring, bilansvarsforsikring eller yrkesskadeforsikring.

Advokatfirmaet Alvik, Røed og Stang Lund har flere års erfaring med personskaderett. Advokat Alvik har også undervist i erstatningsrett i en årrekke. Vi vurderer om de erstatningsrettslige vilkårene om ansvarsgrunnlag, erstatningsrelevant skade (“økonomisk tap”) og adekvat årsakssammenheng er oppfylt.

Vi beregner erstatningen ved hjelp av avanserte beregningsprogrammerer.

Usikker på om du kan ha krav på erstatning?
​​

​​
Vi gir deg en uforpliktende vurdering i en samtale om du er usikker på om det kan være grunn til å ta saken videre.