Samlivsbrudd

Familieretten handler om reglene for inngåelse og oppløsning av ekteskap, samt de økonomiske forhold mellom ektefeller og samboere. Sakene særpreges av at partene ofte står i vanskelige følelsesmessige belastninger. Vi er opptatt av at jussen må harmonere med de psykologiske mekanismene.

Advokatene hos oss har omfattende erfaring med familierett og gir bistand for å trygge den økonomiske veien inn eller ut av et ekteskap eller samboerforhold. Vi bistår også i arverettslige spørsmål.

 

La oss jobbe sammen