Helse og trygd

«Du bør være frisk for å være syk». Mange opplever dette blir en sannhet i møte med NAV og helsemyndigheter når de er syke eller skadet og trenger hjelp.

Pasient- og brukerrettigheter.
Samtykke, informasjon og medvirkning
Rett til helse- og omsorgshjelp fra spesialisthelsetjeneste og kommune. 
Privat helsehjelp?
Omsorgsbolig, avlastning, BPA
Tvungent psykisk helsevern
Pasientskadeerstatning
Menneskerettigheter og retten til et verdig liv

La oss jobbe sammen