Yrkesskade

Når du blir skadet på jobb har du krav på erstatning dersom de mer spesialiserte vilkårene er oppfylt. Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Det er derfor et eller flere forsikringsselskap som trer inn i erstatningssaken. Som utgangspunkt har man krav på full erstatning ved yrkesskader. Det vil først og fremst si at tapspostene ménerstatning, påførte og fremtidige utgifter, påført og fremtidig inntektstap og hjemmearbeidstap kan søkes dekket. Man har også krav på at forsikringsselskapet betaler rimelige og nødvendige advokatutgifter.

La oss jobbe sammen