Samboerkontrakt

Skriv samboerkontrakt med en gang dere flytter sammen! 

Hvis ikke en samboeravtale eller samboerkontrakt skrives med en gang, er det som ofte vanskeligere å gjøre det på et senere tidspunkt. Det kan være lurt å få bistand til å skrive en god kontrakt allerede tidlig i samlivet, men bedre sent enn aldri. 

En samboeravtale er ikke helt nødvendig hvis dere ikke har barn, ikke eier noe sammen, og har adskilt økonomi. Da kan den heller skrives hvis det skjer større endringer, som å kjøpe bolig sammen, eller får barn. Likevel kan det være lurt å tenke gjennom mulige konflikter som kan oppstå, uansett hvor begeistret man er for hverandre når samlivet innledes.

Utgangspunktet for samboere er at det som den ene parten har kjøpt er vedkommedes eiendom. I mange tilfeller blir det slik at noen kjøper en større andel av tingen, mens den andre betaler mer av de løpende utgiftene. Dette vil kunne gi en skjevhet og kan skape konflikt både under samlivet, men også ved et brudd. Gjennom et langt samliv hvor den ene parten i større grad enn den andre bidrar med ivaretakelse av barn, hus og hjem, mens den andre jobber og har høyere inntekt, kan det opparbeides sameieandel i for eksempel felles bolig. 

Hovedområdene for en samboeravtale er:

  • Fordeling av eierskap til eiendeler, og hva som skjer ved endringer
  • Opphør av samboerskapet
  • Fordeling av løpende utgifter, herunder lån
  • Forsikringer og testamente

 

La oss jobbe sammen!