Voldsoffererstatning

Dersom du er blitt skadet som følge av vold, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Søknaden sendes til kontoret for voldsoffererstatning. Vi kan bistå deg både i søknadsprosessen og i den videre behandlingen av erstatningssaken. Vi tar også oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker og kan da fremme erstatningskrav i forbindelse med straffesaken. Vi følger også opp videre ved behov.

La oss jobbe sammen