Kompetanse

Våre advokater har spesialkompetanse innenfor flere rettsområder. Foruten bistand innen eiendomsrett, har vi en velferdsrettslig profil og fokus på å bistå mennesker i krevende livssituasjoner. Både barne- og familierett, erstatningsrett, skolerett, trygde- og helserett kjennetegnes av at klientene ofte står i situasjoner som kan være preget av følelsesmessige belastninger.

La oss jobbe sammen