Fremtidsfullmakt og testament

Det kan være mange grunner til at man kan trenge en fremtidsfulymakt, for eksempel alvorlig somatisk sykdom, demens eller alvorlige psykiske lidelser.  I dag trenger man ikke å gå veien om vergemål, men kan opprette en fremtidsfulymakt som gir en annen person en fullmakt til å representere deg i fremtiden dersom visse betingelser skulle inntre. Om man for eksempel har en alvorlig sykdom som gjør at det er sannsynlig at man ikke vil kunne ivareta egne interesser, kan en fremtidsfullmakt klargjøre hvem som kan representere deg og hvilken type avgjørelser vedkommende kan ta på dine vegne. Det samme kan være aktuelt dersom man nærmer seg alderdommen, eller om man bare ønsker en garanti for at egne interesser blir ivaretatt dersom noe skulle skje, for eksempel en ulykke eller sykdom.  Vergemålsloven åpner for at du allerede før behovet for bistand oppstår, kan utnevne en representant – fullmektig – til å bistå deg i fremtiden. 

Du kan bestemme hvem som er fullmektig, og hvilke av dine interesser og forhold vedkommende skal forvalte. 

Personen du gir en fremtidsfullmakt kan være ektefelle, samboer, kjæreste, barn, annen familie eller en venn. 

En fremtidsfullmakt har omtrent samme form- og vitnekrav som et testament. 

Det er et krav om at man må være over 18 år og forstå hva fullmakten betyr. Dette gjelder både fullmektigen og fullmaktsgiveren.  Det kan også være lurt å angi en annen fullmektig i tilfelle den du først har oppgitt blir ute av stand til å representere deg. 

Du kan selv bestemme hva fullmakten skal omfatte – økonomiske forhold, personlige forhold eller begge deler. Den kan også avgrenses til for eksempel å gjelde ulike deler av de økonomiske eller personlige forholdene. 

La oss jobbe sammen