ARTIKKEL OM AKUTTVEDTAK

Når barneverntjenesten fatter et akuttvedtak Har barneverntjenesten fattet et akuttvedtak betyr det at barneverntjenesten mener det er nødvendig å fatte et vedtak raskt, ofte samme dag, fordi et barn er uten omsorg, eller fordi det kan være skadelig for barnet å...